Książka Medycyna w praktyce Zobacz fragment książki »

Vademecum lekarza inne niż wszystkie

  • skrócone opisy i różnicowanie chorób
  • zalecana farmakoterapia
  • zwięzły, poradnikowy styl
  • poręczny format

Więcej informacji:

e-mail: prenumerata@pulsmedycyny.pl
tel. 22 333 97 25

Rekomendacje

„(…) Autorzy poszczególnych rozdziałów książki skoncentrowali się na zagadnieniach kluczowych, wspomagających proces podejmowania decyzji w warunkach gabinetu lekarskiego, a nie gabinetu specjalistycznego czy oddziału klinicznego. Ujęcie tematu z takiej perspektywy stanowi z pewnością największy atut przekazywanego Państwu poradnika, który – jak wierzymy – będzie przydatny w codziennej praktyce lekarskiej”.
dr hab. n. med. Adam Windak, dr hab. n. med. Witold Lukas

„Doświadczenie zdobyte podczas redakcji poprzedniego wydania „Medycyny w praktyce” oraz liczne komentarze czytelników ułatwiły nam pracę nad przebudową książki, tak aby jeszcze lepiej służyła lekarzom. Drugie wydanie zostało znacznie rozszerzone i poprawione. Pojawiło się wiele nowych haseł. Uzupełnione zostały zwłaszcza rozdziały poświęcone: chorobom i zaburzeniom psychicznym, chorobom skóry, chorobom układu nerwowego i schorzeniom narządu ruchu”.
Magda Sowińska, redaktor naczelny „Pulsu Medycyny”

Polskie wydanie „Medycyny w Praktyce 2011” opracował zespół pod kierownictwem dr. hab. Witolda Lukasa oraz dr. hab. Adama Windaka.

Spis rozdziałów

1. Ból

2. Choroby dróg moczowych i męskich narządów płciowych

3. Choroby dróg oddechowych

4. Choroby dziecięce

5. Choroby gruczołów wewnętrznego wydzielania

6. Choroby i zaburzenia psychiczne

7. Choroby kobiece

8. Choroby oczu

9. Choroby przenoszone drogą płciową

10. Choroby serca i układu krążenia

11. Choroby skóry

12. Choroby układu krwiotwórczego

13. Choroby układu nerwowego

14. Choroby układu pokarmowego

15. Choroby uszu, nosa i gardła

16. Choroby wieku podeszłego

17. Medycyna sportowa

18. Schorzenia narządu ruchu

19. Uzależnienia

Książkę redagowali między innymi:

Sławomir Chlabicz

Dr hab. n. med.
Sławomir Chlabicz

Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zbigniew Gaciong

Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Gaciong

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Maciej Godycki-Ćwirko

Dr n. med.
Maciej Godycki-Ćwirko

Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Witold Lukas

Dr hab. n. med.
Witold Lukas

konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Katedra Medycyny Rodzinnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Aneta Nitsch-Osuch

Dr n. med.
Aneta Nitsch-Osuch

pediatra, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Krzysztof Strojek

Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Strojek

konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adam Windak

Dr hab. n. med.
Adam Windak

Zakład Medycyny Rodzinnej, Collegium Medicum UJ w Krakowie

Jan Wolańczyk

Lek.
Jan Wolańczyk

specjalista medycyny rodzinnej, chirurg ogólny